1.روش مستقیم عسل(روش خوراکی)

عسلی که به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرد باید طبیعی واز نوع خالص بوده وبه وسیله زنبور عسل از شهد گلها تهیه شده باشد وتقلبی وساختگی نباشد که در این صورت از خواص طبیعی عسل بر خوردار نخواهد بود.

افرادی که عسل را به ععنوان دارو مصرف می کنند ویا همراه با گیاهان دارویی. غذا وغیره مورد استفاده قرار می دهند باید توجه داشته باشندکه مقدار مصرف وساعات جذب نقش مهمی را در درمان بیماری دارد.از طرفی عسل کربو هیدراتی  است که خیلی زود حل وجذب میگردد ومصرف زیاد آن موجب بالا رفتن قند خون شده وروی کارهای طبیعی غده های لوزالمعده تاثیر می گذارد.لذا قبل از خوردن عسل به عنوان دارو .بیمار اول باید بداند تا چه اندازه تحمل جذب کربو هیدرات را دارد .این مقدار برای افراد متفاوت بوده وبیمار باید میزان عسل مصرفی را با میزان جذب کربو هیدرات منطبق سازد.از نظر دارویی بهتر است عسل به صورت محلول در اید. ازمایشات نشان داه است که مقدار مصرف روزانه عسل به عنوان دارو در اشخاص به شرح زیر است:

الف: بزرگسالان 100 الی 200 گرم در 24 ساعت. صبح 30 تا 60 گرم. بعد از ظهر 40 تا80 گرم. شب 30 تا 60 گرم

ب:خردسالان:30 گرم یعنی سه قاشق چای خوری در روز (صبح .ظهر .شب)

توضیح: وزن تقریبی یک قاشق چای خوری عسل 10 گرم مربا خوری 20 گرم و غذا خوری 40 گرم است.